Objave

Objave

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2023. godini, obavijest i suradnja

Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023.g.

Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor 2023.

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 2023.

Poziv za dostavu ponuda za adaptaciju stana za potrebe stambene zajednice

Financijsko izvješće za 2022.g.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022.g.

Financijski plan za razdoblje 2023-2025.g.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023-2025.g.

Obrazloženje rashoda i izdataka za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 2023-2025.g. 

Pregled plana prihoda, rashoda i izdataka za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 2023.g.

Pregled plana prihoda, rashoda i izdataka za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 2024.g.

Pregled plana prihoda, rashoda i izdataka za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 2025.g.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.G.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.G.

FINANCIJSKI PLAN 2022

FINANCIJSKI PLAN 2023

FINANCIJSKI PLAN 2024

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2022-2024

FINANCIJSKI PLANOVI 2021-2023

PLAN NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2021-2023

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA 2021-2023

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA NABAVE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2021-2023

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. g.

OBAVIJEST

ODLUKA O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA CENTRA 2020.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019 g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2019. g.

FINANCIJSKI PLANOVI S OBRAZLOŽENJEM

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCISJKO IZVJEŠĆE 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2016.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015.

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 2015.

BILJESKE UZ OBRAZAC BIL 2014.

BILJESKE UZ OBRAZAC P-vrio 2014.

BILJESKE UZ OBRAZAC PR RAS 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

Back To Top