Katalog informacija

Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor u Karlovcu  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor u Karlovcu. Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje: Marko Vidović. Telefoni: 047/639-107, 047/617-032. Telefax 047/617-031.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Nazorova 10.,47000 Karlovac
  • elektroničkom poštom: domvladimirnazor@gmail.com

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).

Dokumenti:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama 

Zakon o pravu na pristup informacijama 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Back To Top