Supervizija obiteljskih suradnika

Obiteljski suradnici su zaposlenici koji obavljaju svoj posao u sklopu usluge psihosocijalne podrške a na temelju rješenja nadležnog Zavoda za socijalni rad.

 

Obiteljski suradnici rade s obiteljima u njihovom vlastitom domu i provode aktivnosti usmjeravanja i izravne podrške roditeljima radi usvajanja znanja i vještina vezano uz:

 • stanovanje i vođenje kućanstva,
 • usvajanje radnih navika u održavanju domaćinstva,
 • planiranje samostalne prehrane (priprema jelovnika, nabavka namirnica, pripremanje obroka, higijena namirnica i posuđa),
 • pravilno korištenje i održavanje kućanskih aparata,
 • raspolaganje novcem i planiranje kućnog budžeta (prihodi, rashodi, prioriteti, štednja),
 • osobnu higijenu i higijenske navike,
 • praktičnu pomoć i podršku pri ostvarivanju prava na naknade i usluge u različitim sustavima,
 • brigu o sebi i zdravlju,
 • brigu o dobrobiti i zdravlju djece,
 • organizaciju slobodnog vremena,
 • druge praktične vještine.

Supervizija istih se odvija u termine koje odredi nadležno ministarstvo a sukladno dogovoru sa  supervizorom.

Supervizija se odvija na više lokacija / regija odnosno pokrivaju sve ustanove koje imaju ovu vrstu zaposlenika.

Back To Top