Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskoga parlamenta i Vijeća (1).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na na internetske stranice na mrežnom mjestu www.zilik.com.

Stupanj usklađenosti

Ove su internetske stranice djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem,
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22.9.2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskoga parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

  • automatizirana provjera pristupačnosti s pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,
  • vanjska procjena.

Izjava je zadnji put preispitana 24.1.2023. godine.

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do 31.12.2023. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor direktno putem e-mail adrese mvidovic@socskrb.hr.  Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Ili pisanim putem na adresu:

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor
Vladimira Nazora 10
47000 Karlovac

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor na Vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na Vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Back To Top