U Zagrebu je održana edukacija o usluzi organiziranog stanovanja u ustanovama socijalne skrbi u okviru programa „ISKORAK“.

Edukacija u okviru programa “ISKORAK”

U Zagrebu je održana edukacija o usluzi organiziranog stanovanja u ustanovama socijalne skrbi u okviru programa „ISKORAK“.

U Zagrebu je održana edukacija o usluzi organiziranog stanovanja u ustanovama socijalne skrbi u okviru programa „ISKORAK“.

Back To Top