O Nama Dom Vladimir Nazor

COVID 19 info

Za vrijeme trajanja i u vezi pojave bolesti COVID – uzrokovane virusom SARS-CoV-2, informacije koje Vas zanimaju nastavno na rad naše Ustanove kao i mogućnost kontakata sa korisnicima i sl. možete dobiti na brojeve:

Back To Top